Přeskočit na obsah

Sportovní fotografie: uzávěrku prodlužujeme do neděle 17. 12.

Mimořádně prodlužujeme uzávěrku soutěže Sportovní fotografie 2023 až do neděle 17. 12. 2023. Pokud jste tak dosud neučinili, máte ještě dva dny na to, abyste se nejen kolegům, ale především veřejnosti, pochlubili svými fotografiemi ze sportovního prostředí.

Nenechte si ujít příležitost vystavit své snímky a zabojovat o hodnotné ceny!

Připomeňte prosím také svým mladým kolegům, že letos je mimořádně vyhlášena kategorie U23 pro mladé fotografy do 23 let, kteří nejsou členy KSN.

Sportovní fotografie 2023: Soutěž pro profesionály i pro mladé autory

Klub sportovních novinářů vyhlašuje soutěž Sportovní fotografie 2023. Přehlídka nejlepších sportovních fotografií za rok 2023 završí oslavy 100. výročí vzniku KSN. Soutěže se mohou v základních kategoriích zúčastnit pouze členové KSN a ve zvláštní kategorii U23 také nečlenové KSN. Pro všechny soutěžící je účast bezplatná.

Pravidla

Přijímány jsou pouze fotografie, které vznikly mezi 1. lednem 2023 a 15. prosincem 2023, odpovídají vypsaným soutěžním kategoriím a splňují dále specifikované technické požadavky.
Všechny fotografie mohou být zaslány pouze elektronicky prostřednictvím běžné služby pro posílání velkých souborů (úschovna.cz, wetransfer.com, apod.) a výhradně na e-mail: fotoksn@email.cz.

Současně s fotografiemi musí být odeslána přihláška do soutěže na formuláři, který je umístěn na internetových stránkách www.ksn.cz.
Přihláška je uznána za platnou, pokud budou do 15. 12. 2023 zaslány jak vyplněná přihláška, tak soutěžní fotografie s popisem na uvedený e-mail a odesílatel obdrží od pořadatele soutěže potvrzení o doručení zásilky a její bezchybnosti.

Soutěžní kategorie

A/ Kolektivní sporty

Sporty, při nichž proti sobě nastupují dvě skupiny hráčů a výsledek je více ovlivněn součinností a souhrou celého týmu než individuálními výkony jednotlivých hráčů.

B/ Individuální sporty

Sporty, u nichž výsledek záleží především na výkonu jednotlivce, také snímky jednotlivých sportovců z kolektivních sportů.

C/ Portrét

Portrét sportovce

D/ Motorismus

E Open U23

Jakékoliv snímky z předchozích kategorií od autorů nečlenů KSN ve věku do 23 let.

 

Příležitost pro mladé fotografy

V rámci tradiční soutěžní přehlídky Sportovní fotografie 2023, kterou

vyhlašuje Klub sportovních novinářů České republiky pro své členy, je letošní novinkou kategorie Open U23. Je určena fotografům do 23 let, kteří nemusejí být členy Klubu sportovních novinářů.

Mladí fotografové tak mohou zaslat své práce do soutěžních kategorií:

A/ Kolektivní sporty

B/ Individuální sporty

C/ Portrét

D/ Motorismus

Ze všech zaslaných fotografií a bez ohledu na kategorie bude porotou vybrána jedna vítězná fotografie (série), jejíž autor obdrží hlavní cenu – putovní trofej, diplom, finanční odměnu (poukázku) v hodnotě 10 000 Kč a skleněnou plastiku.

Po zasedání poroty budou v každé ze soutěžních kategorií nejprve vyhlášeny nominace na vítěze.

Porota pak určí v každé kategorii vítěze a fotografie na druhém a třetím místě. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží diplom, finanční odměnu (poukázku) v hodnotě 5000 Kč a skleněnou plastiku, soutěžící na druhém a třetím místě v každé kategorii obdrží diplom a finanční odměnu. Mimoto může porota udělit čestná uznání.

Kalendář soutěže

Vyhlášení: září 2023

Uzávěrka pro zaslání soutěžních fotografií a přihlášky: 15. 12. 2023

Zasedání poroty: počátek ledna 2024

Vyhlášení nominací: 15. 1. 2024

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen v Czech Photo Centre: leden – únor 2024 (termín upřesní galerie CPC později)

Výstava v Czech Photo Centre bude otevřená pro veřejnost od února 2024.

Požadavky na soutěžní fotografie

Fotografie mohou být barevné i černobílé. Každý soutěžící může zaslat maximálně 10 fotografií, přičemž jedna série je považována za tři fotografie. Každá fotografie může být přihlášena pouze jednou, a to buď samostatně, nebo jako součást série.

Technické podmínky

JPG (high quality), TIFF (LZW nebo ZIP komprese), velikost každého souboru do 100 MB.

Barevné prostory preferované pro barevné fotografie jsou AdobeRGB, ProPhoto, sRGB; pro černobílé fotografie je preferováno zpracování s dot gain 20% a gamma 2,2. Fotografie bez ICC profilu se budou zobrazovat a tisknout jako by měly ICC profil sRGB.

Rozlišení fotografie musí být minimálně 4000 pixelů na delší straně.

Na snímcích se nesmí objevit (např. jako vodoznak) jméno fotografa, agentury, nebo vydavatelství, jméno fotografa je třeba vložit do metadat.

Popis fotografie musí být v českém, a pokud možno, i v anglickém jazyce.

Obsah fotografie a její barevné úpravy nesmí být jakkoli pozměněn oproti originálu. Převod do černobílé škály je povolen, pokud se tím nezmění obsah fotografie.

Porota má právo ze soutěže vyřadit fotografie upravované v nepovoleném rozsahu, s nevhodným obsahem, či technicky nedokonalé.

Fotografové musí být autory snímků, musí být přihlášeni vlastním jménem a musí být držiteli autorských práv k přihlášeným snímkům.

Fotograf svou účastí v soutěži prohlašuje, že přihlášená fotografie je jeho autorským dílem, užitím díla nejsou žádným způsobem ohrožena nebo porušena autorská práva třetích osob, ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (například právo na ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a že si není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění.

Fotograf, jakožto nositel autorských práv k dílu, uděluje pořadateli bezplatně neomezené a nevýlučné oprávnění ke všem známým způsobům užití díla, tedy zejména, nikoliv však výlučně, k jeho užití tiskem, vystavováním, sdělováním veřejnosti, či v televizním vysílání, to vše bez časového, teritoriálního a množstevního omezení.

Pořadatel má právo na své náklady pořídit zvětšeniny z vybraných fotografií pro archivaci nebo za účelem propagace nebo výstavy.

Autor díla, které se v rámci hlavní ceny a v jednotlivých kategoriích umístí na prvním místě, poskytne pořadateli majetkové autorské právo na vydražení výstavní zvětšeniny pro charitativní účely. Tato možnost nemusí být pořadatelem využita.

Pořadatel se zavazuje nevyužít žádné z autorských děl zaslaných do soutěže ke komerčním účelům – k prodeji díla atd., pokud se pořadatel nedohodne jinak s autorem díla.

Přihlášením do soutěže účastník potvrzuje poskytnutí osobních údajů a vyjadřuje svůj souhlas z jejich zpracováním. Účastník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, datum narození (dále společně vše jen jako „osobní údaje).

Porota

Předsedkyně poroty:

Alice Němcová Tejkalová

Děkanka Fakulty sociálních věd UK; V letech 2000–2017 sportovní novinářka

Členové:

Šárka Strachová

Česká alpská lyžařka, účastnice olympijských her, specialistka na slalom a mistryně světa.

Jaroslav Legner

Dlouholetý vedoucí fotooddělení redakce deníku Sport, držitel řady fotografických ocenění.

Tomáš Vocelka

Novinář a fotograf, pracuje jako editor a fotograf pro Magazín Aktuálně.cz; držitel řady ocenění z domácích i mezinárodních soutěží.

Martin Štěrba

Fotograf, zástupce šéfredaktora Fotobanky ČTK.

Martin Salajka

Volný fotograf, za výbor KSN.

Rozhodnutí poroty je konečné. Porota jedná po svém jmenování nezávisle na vedení společnosti, sponzoři a partneři nemají vliv na výsledek rozhodování. Veškeré přihlášené práce jsou posuzovány anonymně.

Porota musí udělit hlavní cenu.

Porota nemusí v jednotlivých kategoriích udělit všechna ocenění.

Porota má právo:

Vyřadit fotografie, které budou mít výhradně amatérský nebo reklamní charakter, popř. budou jinak nekvalitní nebo nebudou žádným způsobem souviset s tématy v daných kategoriích.

V odůvodněném případě přeřadit fotografii do jiné kategorie.

V případě nízkého počtu přihlášených fotografií u vypsané kategorie, danou kategorii zrušit, nebo neudělit v dané kategorii cenu.

Vyřadit fotografie, jejichž autor neuvedl platné osobní údaje.

Pravidla soutěže ze závažných důvodů změnit, či soutěž zrušit bez udání důvodu.

Výhry nevyzvednuté do 28. 2. 2024 propadají ve prospěch organizátora soutěže.

Pořadatelem soutěže je Klub sportovních novinářů ČR, Slezská 397/12, 120 00 Praha 2