KSN > O KSN > Historie

Historie

Klub sportovních novinářů vznikl v roce 1923 a jeho prvním předsedou byl až do roku 1940 Vilém Heinz, vedoucí redaktor sportovní rubriky Národních listů. Klub začal pracovat dokonce o tři roky dříve než Syndikát československých novinářů.

V roce 1924 se čeští sportovní novináři podíleli na založení Mezinárodní organizace sportovních novinářů (Association Internationale De La Presse Sportive – AIPS). Stalo se tak během olympijských her v Paříži a mezi pěti zakládajícími členy byl i Ondřej Sekora, český spisovatel a novinář, který tehdy ve Francii pobýval jako zpravodaj deníku Lidové noviny.

Za války klub nevyvíjel činnost, ta byla oživena až po osvobození. Už v červnu 1945 při příležitosti fotbalového zápasu Slavie Praha na hřišti ŠK Bratislava došlo k prvnímu poválečnému kontaktu mezi českými a slovenskými novináři, z něhož vzešel úmysl vytvořit Klub československých sportovních novinářů. Oba národní kluby vyvíjely činnost samostatně, ale ve vzájemné spolupráci. Ta se projevovala tím, že se pravidelně střídaly v předsednictví československého klubu.

Každý rok, obvykle při příležitosti nějakého mezistátního fotbalového utkání v Praze či Bratislavě se zástupci obou národních klubů scházeli. Společně byla založena také anketa Sportovec roku, jejíž první ročník proběhl v roce 1959 a slavnostní vyhlášení výsledků se konalo v Praze. Také v tomto případě se při pořádání národní kluby téměř pravidelně střídaly. Dlouhá léta se čeští a slovenští novináři scházeli při společných seminářích, zpočátku i při vzájemných fotbalových kláních Praha – Bratislava.

Prvním poválečným předsedou českých sportovních novinářů byl Václav Tomek, vedoucí sportovní redakce Obrany lidu, prvním tajemníkem Václav Trykar, pracovník tiskového oddělení ministerstva informací.

Dalšími předsedy KSN se stali Jan Blecha, redaktor Rudého práva, Karel Marek, šéfredaktor Československého sportu, Josef Davídek z Rudého práva, Josef Malý z Československého rozhlasu, Oldřich Žurman, šéfredaktor týdeníku Stadión, a Ivo Urban z Rudého práva.

Dlouholetým tajemníkem byl Jiří Pechr, vedoucí sportovní redakce Svobodného slova, později zástupce šéfredaktora Stadiónu. Toho na začátku 70. let vystřídal Přemysl Hrubý z Práce, později šéfredaktor týdeníku Gól.

V 50. a 60. letech se staral KSN o své členy především pořádáním pravidelných čtvrtečních schůzek v Klubu novinářů, který tehdy sídlil ve Vinohradské ulici nad Národním muzeem. Později tento dům ustoupil výstavbě nové budovy Národního shromáždění.

Schůzky byly plenární, účastnit se tedy mohl každý člen. V první části byla na pořadu klubová agenda, druhá polovina sloužila ke zvýšení informovanosti novinářů formou besed s různými experty, kteří buď hovořili k připravovaným sportovním akcím, nebo se dělili o poznatky a zážitky z akcí už uskutečněných. Neformálně probíhala burza informací, které si novináři celkem nezištně vyměňovali.

Postupem času a zvyšováním počtu členů KSN se stávala práce v plénu těžkopádná, v redakcích se začínala prosazovat specializace redaktorů. Proto se přešlo na volbu výboru KSN, který se scházel a dodnes schází nejdéle jednou za dva týdny.

Ve výboru KSN se vedle už jmenovaných redaktorů objevili i další známí sportovní redaktoři, např. Vít Holubec (Československá televize), Václav Svoboda (Československý rozhlas), Jan Popper (Československý sport), Emerich Mach (Lidová demokracie), Jiří Kohn (Práce), Marian Wendt (Lidová demokracie), Pavel Novotný (Československý sport), Lumír Propper (Československý sport), Milan Macho (Stadión) a další.

V 60. letech vznikla novinářská soutěž o Cenu Josefa Laufra. Finančně ji dotovaly Svaz novinářů a Literární fond, porota složená z novinářů a spisovatelů hodnotila jednotlivé práce zveřejněné v tisku, rozhlasu a televizi. Stinnou stránkou této soutěže byl fakt, že se v ní nemohli prosadit novináři, byť špičkové úrovně, kteří byli špatně zapsáni na ÚV KSČ. Po listopadu 1989 soutěž zanikla, sportovní novináři se na dvou valných hromadách shodli, že si nepřejí ji obnovit.

Naopak po kratší odmlce se v 90. letech znovu rozjela soutěžní výstava Nejlepší sportovní fotografie roku. Od roku 1997 je KSN pořadatelem ankety Zlatý míč ČR pro nejlepšího českého fotbalistu roku.

Při KSN vznikly odborné sekce, z nichž nejaktivnější byla fotbalová, které dlouhá léta předsedal František Steiner z Lidové demokracie. Aktivní byla a je také hokejová sekce, atletická a motoristická, ostatní pracovaly spíše přechodně.

Až do listopadu 1989 byl KSN součástí Svazu novinářů. S příchodem demokratizace si vytvořil vlastní stanovy a stal se samostatným právním subjektem.

Polistopadovými předsedy KSN byli Pavel Vitouš z Mladé fronty DNES, Tomáš Pudil z Lidových novin, Ladislav Ježek z Rudého práva, Milan Macho z Mladé fronty DNES, později šéfredaktor měsíčníku Hattrick. Od roku 2001 je předsedou Zdeněk Pavlis z webu sport.cz.