KSN > O KSN

O KSN

Klub sportovních novinářů je profesní sdružení profesionálních novinářů, televizních a rozhlasových reportérů, fotoreportérů a filmařů, kteří se zabývají převážně sportovní problematikou. Klub byl založen v roce 1923 a o rok později se podílel na ustavení Mezinárodní organizace sportovních novinářů (AIPS). KSN ČR je vyhlašovatelem anket Sportovec roku a Zlatý míč ČR.

Jako profesní organizace zastupuje KSN zájmy svých členů v jednání se sportovními kluby, svazy a dalšími sdruženími s cílem zajistit vhodné podmínky pro novinářskou práci. Ke vzdělávání svých členů klub přispívá organizací odborných seminářů. KSN se jako přímý organizátor, spoluorganizátor či držitel záštity podílí na pořádání novinářského mistrovství ČR ve sjezdovém lyžování, plážovém volejbalu, golfu, tenisu, fotbalu, atletickém desetiboji a dalších sportech.

Klub sportovních novinářů vede předseda, který je každé dva roky volen v přímé volbě na valné hromadě. Od roku 2001 stojí už v jedenáctém dvouletém období v čele Zdeněk Pavlis, redaktor webového portálu Sport.cz. Na dvouleté období je volen také osmičlenný výbor, který společně s předsedou klubovou činnost řídí.