Úvod > O KSN>Zprávy etické komise>Členové KSN se setkávají s porušováním etiky spíš jen zřídka

Členové KSN se setkávají s porušováním etiky spíš jen zřídka

Porušování etiky není ve sportovní žurnalistice zásadní, ale je vážný problém. Tak se dají shrnout výsledky ankety, kterou Etická komise předložila členům Klubu sportovních novinářů – účastníkům říjnové volební valné hromady.

Zhruba dvě třetiny respondentů uvedly, že se s porušováním Etického kodexu nebo obecných etických zásad setkávají jen zřídka, skoro třetina se s nimi ale setkává často. Nejpalčivějšími problémy v této oblasti jsou publikování neověřených informací, porušování autorských práv, publikování v konfliktu zájmů nebo nerespektování soukromí.

Nečekaným zjištěním bylo, že skoro polovina respondentů označila za viníky případů porušení etických zásad vydavatele médií. Sami sportovní novináři se ho dopouštějí spíš zřídka.

Etická komise také dostala od přítomných členů KSN doporučení, aby zintenzivnila osvětovou i monitoringovou činnost, a také, aby se věnovala případům porušení etiky i z vlastní iniciativy, nikoli jen po podnětu zvenčí. I tyto výsledky vyvolaly mezi členy komise debatu, jak má komise na tato doporučení reagovat. Dosud kupříkladu řešila jen případy na podnět zvenčí, aby nepůsobila dojmem „žalobce i soudce“ zároveň.

Celkový přehled získaných odpovědí najdete v odkazovaném dokumentu. Výsledky nelze brát jako reprezentativní. Jsou nutně zkreslené zejména rozsahem tázaného vzorku – valné hromady se zúčastnila jen zhruba desetina členů KSN – a také jeho povahou, jelikož novináři takto se účastnící jednání KSN jsou sami o sobě speciální skupinou. Pro Etickou komisi jsou ale výsledky i tak důležitou zpětnou vazbou a vodítkem, jakým směrem má zaměřit svou pozornost v následujícím roce.

Etická komise je tříčlenný orgán, který podle Stanov KSN dohlíží především na etické jednání členů klubu a řeší jejich porušení novinářské etiky. Přestože sleduje oblast sportovní žurnalistiky jako celku, nemá přímou pravomoc jakkoli zakročit vůči osobám, které členy KSN nejsou. Podrobnější rámec její činnosti definuje Etický a morální kodex, který také stanoví zásady práce pro každého člena KSN.

Úplný přehled výsledků ankety najdete ve formátu PDF zde.