Úvod > O KSN>Zprávy etické komise

Zprávy etické komise

Etická komise

Etická komise KSN se v minulosti zabývala několika případy, jejichž souhrn je popsán v přiložených dokumentech.

více...

Závěr etické komise KSN k podnětu FAČR vůči S. Hrabětovi

Etická komise se zabývala podnětem, který podal a následně doplnil jménem FAČR jeho tiskový mluvčí. Podnět se týkal celkem pěti různých článků portálu Týden autora S. Hraběte.

více...

Etická komise řeší možný střet zájmů členů KSN

Etická komise KSN přijala podnět Tomáše Kohouta, který ji a výbor KSN vyzval k revizi členské základny kvůli porušování bodu 2b Etického a morálního kodexu. Výbor zároveň na svém zasedání dne 7. 6. 2017 vyzval etickou komisi, aby se podnětem zabývala a připravila dlouhodobou vizi, jak případy možného střetu zájmů členů KSN v budoucnu posuzovat.

více...

Členové KSN se setkávají s porušováním etiky spíš jen zřídka

Porušování etiky není ve sportovní žurnalistice zásadní, ale je vážný problém. Tak se dají shrnout výsledky ankety, kterou Etická komise předložila členům Klubu sportovních novinářů – účastníkům říjnové volební valné hromady.
Zhruba dvě třetiny respondentů uvedly, že se s porušováním Etického kodexu nebo obecných etických zásad setkávají jen zřídka, skoro třetina se s nimi ale setkává často. Nejpalčivějšími problémy v této oblasti jsou publikování neověřených informací, porušování autorských práv, publikování v konfliktu zájmů nebo nerespektování soukromí.

více...