Úvod > Aktuality>Usnesení Valné hromady Klubu sportovních novinářů

Usnesení Valné hromady Klubu sportovních novinářů

Valná hromada

Usnesení Valné hromady Klubu sportovních novinářů:

- Valná hromada schválila složení mandátové komise ve složení Martin Hašek, Helena Weissová, Stanislav Hrabě.
- Valná hromada schválila složení návrhové komise, v níž figurují Tibor Alföldi, Martin Kézr, Josef Káninský.
- Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti, kterou přednesl předseda Klubu sportovních novinářů České republiky Zdeněk Pavlis.
- Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření KSN Karla Felta, zprávu revizní komise Josefa Káninského a zprávu etické komise, kterou přednesl Michael Bereň.
- Valná hromada doporučuje výboru větší transparentnost a informovanost při plnění projektu podpory medializace malých sportů.
- Valná hromada schválila přizvání Jana Taubera jako spolupracovníka výboru KSN a doporučuje nadále sledovat situaci kolem fotografů.

Dne: 18. října 2016

Celkem 25 členů KSN.