Úvod > Aktuality>Seminář pro sportovní fotografy o autorském právu

Seminář pro sportovní fotografy o autorském právu

Výbor Klubu sportovních novinářů zve členy na seminář pro sportovní fotografy. V úterý 3. května od 9.30 do 12.30 se sejdeme nejprve ke krátké rozpravě o našem společném soužití v rámci KSN a především nabízíme setkání s JUDr. Martinem Piškulou, specialistou na autorské právo.

_rei2059.jpg

Rádi se s Vámi setkáme v novém sídle Fotbalové asociace ČR v Diskařské ulici 2431/4 v Praze 6 na Strahově.

Seminář organizuje kolega Jan Tauber, který jako zástupce fotografů dochází na schůze výboru KSN. Na pracovní schůzku v úvodu semináře dorazí i předseda Klubu sportovních novinářů Zdeněk Pavlis a další členové výboru.

Seminář JUDr. Piškuly bude zaměřen na veškeré autorsko-právní problémy, se kterými se můžete při své práci setkat. Důraz bude kladen na především na sportovní fotografii a na řešení konkrétních případů, a to i s ohledem na specifika různého pracovního zařazení fotografů: jako zaměstnanců, OSVČ i volných fotografů.

Z programu:

-          základní informace o autorském právu (historie, zahraničí, předpokládaný vývoj)

-          licencování, trvání autorství

-          smlouvy a typy smluv

-          zneužití práv jinými subjekty

-          řešení konfliktů, předžalobní výzva, soudní řízení a cenová politika za zneužité fotografie

-          postupy jak chránit fotografie

-          praktické příklady, diskuse

Pro členy KSN ČR je seminář zdarma, na závěr semináře jsou všichni účastníci zvaní na oběd.

 

Závazné přihlášky posílejte do úterý 26. dubna na adresu jan.tauber@gmail.com


Jan Tauber,
zástupce fotografů při KSN ČR

Zdeněk Pavlis,
předseda KSN ČR