Úvod > Aktuality>Projekt na podporu medializace menších sportů

Projekt na podporu medializace menších sportů

Sportovní události vybírá výbor KSN a zavazuje se dbát na pravidelné střídání sportů. Ročně se bude jednat zpravidla o dvě až tři akce. Podmínkou finanční podpory ze strany KSN je spolupráce redakcí a svazů. Redakce se musejí na cestě finančně podílet a svazy poskytnou maximální pomoc médiím zejména v místě konání akce. Na finanční podporu není právní nárok.

Výbor KSN nabídne možnost výjezdu všem svým členům i všem redakcím a zjistí jejich zájem. KSN se zavazuje pravidelně střídat zástupce médií s celostátním dopadem, přednost mají velká média. Na každou akci vyšle KSN maximálně pět zástupců médií podle finanční náročnosti. Výbor KSN také rozhodne o výši příspěvku. Garanty projektu ve výboru KSN jsou Tibor Alföldi a Martin Hašek.

První akcí, kterou nový fond podpoří, bude mistrovství světa v rychlostní kanoistice, které hostí od 19. do 23. srpna Milán. Účast novinářů podpoří KSN a Český svaz kanoistiky úhradou dopravy a ubytování.

Redakce, které mají o účast svého reportéra na MS zájem, se mohou hlásit do čtvrtka 30. července 12 hodin na adrese vybor@ksn.cz.

Výbor KSN