Úvod > Aktuality>Mimořádná valná hromada bude v úterý 10. října

Mimořádná valná hromada bude v úterý 10. října

Vážení kolegové, výbor Klubu sportovních novinářů svolává na úterý 10. října na 9.00 hodin mimořádnou valnou hromadu. Na programu budou i volby předsedy, výboru a členů komisí. Vyzýváme proto členy, aby do pátku 6. října do 12 hodin posílali na adresu vybor@ksn.cz své nominace.

Na řádné valné hromadě dne 26. září 2017 se nesešel dostatečný počet členů, plénum nebylo usnášeníschopné, a proto jsme byli nuceni schůzi odvolat. Na mimořádné valné hromadě už nemusí být nadpoloviční většina celého členstva KSN, a tak na druhý pokus už jednání určitě proběhne. Prosíme tedy o co největší účast.

Valná hromada proběhne v úterý 10. října od 9.00 hodin ve velké zasedací místnosti v budově Syndikátu novinářů České republiky na Senovážném náměstí 978/23 v Praze.

Voleni budou:

Předseda KSN
Osm členů výboru KSN
Tři členové kontrolní a revizní komise
Tři členové etické komise

Program Valné hromady:

1. Zahájení 
2. Volba komisí 
3. Zpráva mandátové komise
4. Zpráva o činnosti KSN za uplynulé období
5. Zpráva o hospodaření KSN
6. Zpráva revizní komise
7. Zpráva etické komise a návrh na úpravu stanov
8. Diskuse včetně zpráv jednotlivých sekcí (fotbal, hokej, sportovní činnost, foto)
9. Hlasování o úpravě stanov KSN dle návrhu etické komise
10. Volby
11. Návrh usnesení
12. Závěr valné hromady