Úvod > Aktuality>Etická komise zve na diskusi o konfliktu zájmů ve sportovní žurnalistice

Etická komise zve na diskusi o konfliktu zájmů ve sportovní žurnalistice

Na závěr projednávání podnětu týkajícího se konfliktu zájmů sportovních novinářů Etická komise KSN uspořádá veřejnou diskusi. Cílem bude zjistit názory členů KSN i odborné veřejnosti na to, jak vnímá nebezpečnost konfliktu zájmů a jak se staví k hraničním případům. Diskuse bude zaměřená hlavně na závěry projednávání podnětu, který se týkal výhradně působení novinářů v oblasti marketingu sportovních organizací, ale otevře v obecné rovině i téma konfliktu zájmů vznikajících jiným způsobem.

Veřejné jednání Etické komise proběhne 8. června v 10 hodin v budově Syndikátu novinářů na Senovážném náměstí a zájemci jsou zváni.

Připomínáme, že Etická komise obdržela podnět na revizi na jaře uplynulého roku s úkolem provést revizi členské základny. Na základě prověření z otevřených zdrojů bylo identifikováno na 30 sporných případů. Etická komise kontaktovala členy KSN a vyjasnila si okolnosti. Ve většině případů bylo zjištěno, že jde o nedorozumění nebo o dřívější, dále nepokračující stav. V několika případech ale Etická komise nalezla trvající konflikt zájmů na různé úrovni závažnosti a formulovala příslušná doporučení. Projednávání proběhlo souběžně s řízením o prodlužování členství, o kterém rozhodoval výbor KSN, se kterým Etická komise spolupracovala poskytováním informací.

Aktuálně Etická komise pracuje na uzavření tohoto podnětu, zároveň ale v uplynulých dnech obdržela další dva podněty, které se týkají konkrétních článků z fotbalového prostředí. O výsledcích projednávání bude Etická komise po uzavření podnětů informovat v dalších zprávách na webu KSN.