Úvod > Aktuality>Akreditační systém na domácí utkání fotbalové reprezentace

Akreditační systém na domácí utkání fotbalové reprezentace

Za účasti zástupců tiskového oddělení FAČR (B. Holubová a P. Šedivý) se výbor KSN zabýval přidělováním akreditací na přátelské fotbalové utkání ČR - Brazílie, včetně situace dvou členů KSN S. Hraběho a P. Procházky, jimž nebyly akreditace přiděleny. Zároveň jednal i o kvalifikačních zápasech o EURO 2020, při nichž dojde v případě střetnutí s Anglií a Bulharskem s největší pravděpodobností k podobnému enormnímu zájmu o akreditace.

 

Podle předložených písemných podkladů FAČR o akreditaci na zápas s Brazílií žádalo celkem 160 píšících novinářů, 61 fotografů, 22 televizních štábů o celkovém počtu 43 osob a dále pak brazilská TV Globo, která měla zakoupená vysílací práva a nárokovala si čtyři akreditace.

 

Na stadionu v Edenu bylo pro toto střetnutí k dispozici celkem 118 míst, přičemž kvóta určená reglementem UEFA pro zápasy kategorie A, do které utkání s Brazílii spadalo, stanovuje jako povinný počet alespoň 100 míst.

 

Tiskové oddělení FAČR se podle podaných informací řídilo při přidělování akreditací striktně předpisy UEFA, a tudíž bralo v zřetel žádosti o akreditace na předchozí mezistátní zápasy, fakt, zda si je redakce/redaktor vyzvedl a využil jich, stejně jako účast na dalších akcích FAČR.  

 

Vzhledem k enormnímu zájmu píšících novinářů i fotoreportérů pak přidělovalo hlavním tuzemským centrálním redakcím dvě akreditace pro píšící redaktory a jednu pro fotoreportéra, ostatním redakcím pak po jedné akreditaci.

 

Redakci Týdne (S. Hrabě) byla tudíž přidělena jedna akreditace a bylo na jejím rozhodnutí, kdo z redakce ji využije. Hattricku (P. Procházka) nebyla akreditace udělena proto, že na předchozí kvalifikační zápas Ligy národů se Slovenskem, o které byl rovněž enormní zájem, mu přidělena byla, ale redakce si ji nevyzvedla a nevyužila ji. Jakékoli jiné důvody, které mohly vést k nepřidělení akreditací oběma redaktorům, zástupci tiskového oddělení odmítli.

 

Mylná byla i kolující informace, že by místa na tribuně v Edenu označená jmenovkami obou redaktorů (šlo o jmenovky, které na stolcích zůstaly z předchozích zápasu Evropské ligy Slavia - Sevilla) zůstala nevyužita. Tato místa patřila štábu brazilské TV Globo, který je ovšem obsadil až po zahájení zápasu.

 

Celkem bylo na zápas s Brazílií rozděleno 119 akreditací, neboť bylo využito i místo se sníženou viditelností.

 

Čeští novináři dostali přiděleno 56, brazilští 49 (včetně TV štábů a TV Globo), ostatní zahraniční (UEFA, Anglie, Německo) 14 akreditací.

 

Výbor KSN se při jednání se zástupci tiskového oddělení FAČR zabýval i systém přidělování akreditací na mezistátní zápasy v budoucnu. Při domácích kvalifikačních střetnutích o EURO 2020 může v případě duelu s Bulharskem (zápas kategorie B), a hlavně Anglií (zápas kategorie A) dojít k obdobné situaci, jaká nastala při střetnutí s Brazílií.

 

Proto po dohodě obou stran bude při přidělování akreditací tuzemským redakcím zohledněn nejen reglement UEFA, ale i náklad periodik, resp. návštěvnost webových portálů. Zároveň bude brán zřetel na publikované mediální výstupy z předchozích zápasů/akcí a jejich počet. Tím by mělo dojít k odbourání počtu žadatelů, kteří sice pravidla stanovená reglementem naplňují (účast na utkáních/akcích, využití akreditací etc.), ale jejich publikační činnost je nízká.

 

Výbor KSN se s tiskovým oddělením FAČR zároveň dohodl, že akreditace budou rozdělovány a přidělovány po vzájemné konzultaci a dohodě obou stran.

 

Týká se to už následného kvalifikačního zápasu ČR - Bulharsko spadajícího podle reglementu UEFA do kategorie B.

 

Pro toto utkání musí být k dispozici minimálně 60 míst pro píšící novináře, z toho 30 se stolkem. Kapacita tiskového střediska musí nabízet 50 míst, vstup do mix zóny zajištěn pro 50 novinářů, včetně broadcasterů a audio novinářů. Kvóta pak zahrnuje 20 fotoreportérů.

 

Proto na zápas, jehož dějištěm bude stadion Sparty v Praze, vyhlašuje TO FAČR akreditace. Rozhodnutí o přidělení/nepřidělení akreditací bude v případě přetlaku konzultováno s výborem KSN, aby nedošlo k podobné situaci, jako v případě přátelského střetnutí s Brazílií.