Úvod > Aktuality>81. kongres AIPS Brusel (7-11/05/18)

81. kongres AIPS Brusel (7-11/05/18)

Delegáti Klubu sportovních novinářů ČR Zdeněk Pavlis a Vladimír Drbohlav se zúčastnili 81. kongresu Mezinárodní organizace sportovních novinářů (AIPS) od 7. do 11. května 2018 v Bruselu.

Pořadatelství kongresu AIPS pro rok 2018 se původně měla ujmout na počátku dubna turecká Antalya. Ještě na počátku roku rozeslali organizátoři do celého světa pozvánky, na webových stránkách se objevily akreditační náležitosti a sekretariát AIPS urgoval urychlený nákup letenek a potvrzení logistiky. Zasáhla však politická situace. Řada organizací se okamžitě vyslovila proti pořádání novinářského kongresu v zemi, v níž právě vrcholí procesy s opozičními žurnalisty a kde vláda vězní nebo drží v dlouhodobé vazbě mimo jiné na tři desítky novinářů s občanstvím Německa nebo jiných států EU. Po komplikovaných diskusích byl 81.kongres AIPS nakonec přeložen, při pochopení nesmírně citlivé situace kolegů z turecké asociace sportovních novinářů se ovšem změna nakonec ukryla za blíže neupřesněnými organizačně-ekonomickými problémy.

V rekordní šestitýdenní lhůtě se pořadatelství ujali belgičtí kolegové, kteří pro náhradní květnový termín zabezpečili opravdu ideálně vybavené jednací prostory, ale kongresový program logicky provázela určitá atmosféra improvizace. Zúčastnili se nakonec zástupci  101 národních organizací, delegáti z dalších dvanácti se do Belgie nedostali, protože nedostali v tak krátké lhůtě víza pro vstup do schengenského prostoru.  

Paradoxně přeložení kongresu a vynucené snížení původně plánovaných prezentací přispělo k možnosti hlubšího zaměření na současný stav a budoucnost AIPS i sportovní žurnalistiky obecně. Velice zajímavé panelové diskuze za účasti představitelů významných  deníků či vydavatelských domů, agentur i zástupců elektronických médií probraly současný posun žurnalistiky v digitální éře. Znovu byla akcentována otázka udržitelnosti současných definic dělení na píšící tisk a elektronická média s nezbytností začlenění práce na sociálních sítích i nových specifik postavení fotografů. Současná smluvní legislativa už neodpovídá stavu technologického vývoje, ale není možné pouze pasívně tolerovat excesy a pirátské překračování smluvních norem. Probíhající diskuse na úrovni MOV a vedení sportovních federací naznačují v nejbližším období určité úpravy režimu práce akreditovaných novinářů na sportovištích, což potvrdilo i vystoupení vedoucího mediálních operací MOV Anthonyho Edgara.  

Na základě usnesení minulého kongresu prověřila skupina členů exekutivy AIPS pod vedením Jure Ozmece jednotlivé komise AIPS a nově centralizovala jejich podporu se snahou o jejich aktivaci vzhledem k širší základně členů. U některých sportů byla práce komisí až příliš spojena s úzkou vazbou na okruh stávajícího vedení, u jiných se činnost zase naprosto zformalizovala. Celkově došlo ke značné personální obměně s maximální snahou zapojit do práce vyváženěji zástupce různých kontinentů i mladší kolegy publikující v rámci nových médií. Celý proces by měl být dokončen do kongresu v roce 2019.

Při výměně průkazek AIPS bylo s uspokojením kvitováno zastavení poklesu členů a naopak v některých oblastech výrazné navýšení členské základny. V počtu členů jednoznačně dominuje Japonsko a po vyřešení asijských problémů také Čína (ta odmítala svévoli a bezbřehé finanční úlety předchozího bahrajnského předsedy AIPS Asia a prakticky se po dobu jeho prezidentury stáhla do ústraní, po jeho odvolání na podzim 2017 nyní oznámila opětný návrat v rámci kontinentální i světové organizace). Celkově je však nejsilnější základna členů stále v Evropě, KSN ČR se co do počtu členů řadí celosvětově do druhé desítky se zhruba 140 legitimacemi AIPS. Kongres přijal opatření proti „quasi“ členství - organizace bez jediné karty se napříště už nemohou účastnit kongresů. Překvapivý je razantní nárůst členů v řadě afrických zemí, naopak určitým obdobím stagnace stále prochází AIPS America.

Pro další období se bude rozšiřovat úspěšný projekt AIPS Young Reporter, který už pomohl profilovat několik osobností výrazně se projevujících i na nadnárodní úrovni. Prezident Gianni Merlo rovněž oznámil ustavení nových AIPS Sport Media Awards, které by měly v řadě vypsaných kategoriích ocenit vynikající příklady žurnalistické profesionality a nápaditosti. Bližší informace o podmínkách přihlášek jsou na webových stránkách AIPS. První laureáti budou vyhlášeni na příštím kongresu, který by se měl být v roce 2019 pořádán ve švýcarském Lausanne v netradičním brzkém zimním termínu.

Vladimír Drbohlav a Zdeněk Pavlis
delegáti KSN ČR