Úvod > Aktuality>Novinky z klubu>VH kooptovala Petra Šedivého za člena výboru KSN

VH kooptovala Petra Šedivého za člena výboru KSN

Usnesení:

- Valná hromada schválila složení mandátové komise v sestavě
Martin Hašek, Martin Kézr, Stanislav Hrabě.

- Valná hromada schválila složení návrhové komise, v níž figurují Tibor Alföldi, Josef Káninský, Petr Kocek.

- Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti, kterou přednesl předseda Klubu sportovních novinářů Zdeněk Pavlis.

- Valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření Karla Felta a zprávu revizní komise, kterou přednesl Jan Krůta v zastoupení Tibora Alföldiho.

- Valná hromada schválila kooptaci Petra Šedivého jako člena výboru KSN.

- Valná hromada bere na vědomí nabídku etické komise, aby se na ni členové KSN obraceli s podněty.